Online consult formulier

  Naam

  manvrouw

  Geboortedatum

  Adres

  Email

  Telefoonnummer

  BSN

  Uw tandartspraktijk

  Bent u eerder orthodontisch behandeld?

  Bent u ooit gevallen op uw gebit? (trauma)

  Waar stoort u zich aan m.b.t. uw gebit?

  Overige opmerkingen

  Upload hier uw foto's. Bekijk eerst de instructies en voorbeelden hieronder.

  Foto 1:

  Foto 2:

  Foto 3:

  Klik hieronder om de inschrijving te voltooien.

  FOTO 1

  Maak een foto van de zijkant van uw gebit.    Gebruik hiervoor een egale achtergrond.
  Het is belangrijk dat u uw kiezen dichtbijt.

  FOTO 2

  Neem een foto van het gebit met de kiezen dichtgebeten.

  FOTO 3

  Neem een foto waarbij u uw wangen gespreid houdt, zodat de kiezen zichtbaar worden. Houd de kiezen dichtgebeten.