Preprothetische orthodontie

Een beugel kan ook een ondersteunende rol spelen bij het plaatsen van andere constructies in de mond. Hierbij kan gedacht worden aan implantaten, kronen, bruggen of facings. Soms is er bijvoorbeeld niet genoeg ruimte voor een implantaat. Een beugel kan dan door de wortels van tanden of kiezen recht te zetten, ruimte creëren zodat het implantaat geplaatst kan worden.
Ook kan een beugel ervoor zorgen dat prothetische voorzieningen niet worden belast tijdens het kauwen zodat ze een langere levensduur hebben en klachten voorkomen kunnen worden.